Wat is een ongeval?

Onder ongeval wordt verstaan: de schade veroorzaakt door het plotseling of toevallig optreden van een uitwendige kracht, onafhankelijk van de wil van het slachtoffer. Tendinitis bv. is een gevolg van overbelasting en is dus geen ongeval.

Wat te doen bij een sportongeval tijdens een training of wedstrijd? EERST EN VOORAL RUSTIG BLIJVEN!!

1. Dames (aangesloten bij KBVB) vragen een aangifteformulier op de club of printen een formulier af
2. Heren (verzekerd bij Arena) vragen een aangifteformulier op de club of printen een formulier af
3. Bij het eerste bezoek aan de dokter of het ziekenhuis laat je het aangifteformulier invullen
4. Let op rubriek 4 (indien tussenkomst van een kinesist noodzakelijk is, dient het aantal beurten ingevuld te worden) Dit geldt enkel voor de dames, aangesloten bij KBVB
5. Aangifteformulier binnen de 8 dagen aan Luc Peeters bezorgen, samen met een klevertje van het ziekenfonds
6. Geef een omschrijving over het gebeuren
7. Luc Peeters zal het gedeelte 'Aangifte van ongeval' verder invullen en naar de KBVB sturen
8. Het ongeval moet uiterlijk binnen de 14 dagen op KBVB of bij ARENA gekend zijn
9. Na ongeveer 2 weken ontvangt Luc Peeters een formulier van KBVB: een getuigschrift van herstel, samen met het dossiernummer en de aanvaarde voorwaarden van de behandeling (aantal toegelaten beurten kinesist, ...)
10. U betaalt zelf alle onkosten (doktershonoraria, geneesmiddelen, ...) Bij apothekerskosten vraagt u aan de apotheker een bewijs voor de verzekering (kasticket is onvoldoende!)
11. Na afrekening met je ziekenfonds breng je de documenten (enkel originelen) binnen bij Luc Peeters voor verzending naar het Federaal Solidariteitsfonds (FSF) samen met je rekeningnummer waarop ze de terugbetaling kunnen storten
12. Bij genezing moet u uw geneesheer een formulier van herstel laten invullen en ondertekenen
13. Document van herstel binnenbrengen bij Luc Peeters samen met alle onkostennota's en afrekening van het ziekenfonds
14. Luc Peeters stuurt deze op naar FSF
15. Na enige tijd ontvangt u via de club de afrekening
16. Ter info: de KBVB rekent altijd 9,30 euro dossierkosten aan

Opgelet: Je bent niet verzekerd indien je een nieuwe kwetsuur oploopt in een wedstrijd alvorens dit document van herstel werd binnengebracht!

ZEER BELANGRIJK:

1. Indien er een behandeling bij de kinesist aan te pas komt, is de voorafgaande toestemming van de verzekering vereist. Het aantal beurten moet door de dokter worden vermeld op het aangifteformulier. Indien de kinebehandeling later dan bij de aangifte van het ongeval wordt voorgeschreven, moet onmiddellijk een voorschrift worden bezorgd aan Luc Peeters. Hij maakt dit dan over aan de verzekering van de KBVB.
2. Idem als het aantal eerst voorgeschreven kinebeurten op zijn, dient eerst weer een voorafgaande toestemming gevraagd worden aan KBVB. aan de hand van een voorschrift van de dokter.
3. Bij opname in ziekenhuis kies je best een gemeenschappelijke kamer, vermits de opleg voor een éénpersoonskamer en hieruit vloeiende erelonen niet worden terugbetaald.

Clubleden vinden hier PDF's voor de verzekering in geval van letsels.